Pasadena City College, Home of the PCC Lancers

California Nisei Diploma Project

PCC Nisei Diploma Project

If you or a family member was a former PCC/PJC student and affected by the internment order, please fill out the information form to the right.

The following names have been identified by Pasadena City College as possibly affected students. The list is by student last name as it appeared in PCC's records at the time. If you know or have any potential information regarding students listed here, or know someone who should be on the list, please either fill out the information form or contact PCC Public Relations at (626) 585-7315.

Check back for more information on the project.

*Individual or family member will participate in 2010 Commencement Exercises

Last First
Aisawa* David S.
Akima T. Johnnie
Amai Joe
Amai Miki
Eto Joseph
Fujimoto Tamio F.
Fujiwara Mitsuko
Fujiwara* Tsuyoshi
Fukuda Satsuki Mary
Fukutaki* Edgar
Funakoshi Freddie
Fuyuume John Naoshi
Ginoza Herbert
Goto Masaji
Goya Steve Hifumi
Hamamura Violet K.
Hamane Fusae
Hasegawa* Minoru
Hasegawa* Osamu
Hatakeyama Misa
Hayakawa* George T.
Hayami Frank Yutaka
Hayashi June
Hayashi Kinji
Hayashi Kiyo
Hoshino Jessica
Ikeda* Don
Ikeda* Dorothy
Ikeda* Helen Shoji
Ikeda Yuri
Inuzuka Kazuo
Iriye Fred
Ishiguri Ivan
Ishii Frederick Kezuo
Ito James
Itow Tazuko
Kaita Sakae Nancy
Kakuichi Mary
Kashima Margaret Mami
Kato Yoshie
Kawaguchi Hisaye
Kawahara Muriel
Kawahara Takashi
Kawahara Tayeko J.
Kawahara Toshiyuki
Kawashima Itaru
Kikuchi Sumiko
Kobara* Fumiko Yoshihashi
Kondo Harvey
Koyama Ray Yoshimi
Kuromiya* Yoshito
Matayoski Toyoko
Matsumoto* Jack
Matsumoto Mitsuo
Matsumoto Shinro
Mikuriya Yas
Misono* Calvin Susumu
Mitsumori Mary Yuriko
Mizuki* Tazuko Itow
Morita Elsie Shiz
Morita Richard Yukio
Mouri* Ruth Tokeshi
Murashige Seiji
Murata Yoshiharu
Nakamura Hideyoshi
Nakamura Shizuko
Nakamura Yuki Eugie
Nakashima* June Hayashi
Nakata Ayako
Nakata Colbert
Nishikawa Susie Shizue
Nishikawa Toshio
Nishimura Thomas
Nishio* Rose
Nishio* Esther
Nosaka Taka
Obara* Tetsuro
Oda Robert T.
Odano Toshio
Ogura Betty Kazuko
Ogura* Keiko
Okada Hiroshi
Okamoto Hatsuko Patricia
Okino Haruo
Otomo Merry
Otsuji Takeo
Otsuka K. James
Sakaguchi* Minoru
Sakaguchi Yataka
Sakamoto Akiko
Sakoda May F.
Sameshima Fujiko
Satomi Matoi
Shida Koji
Shigetomi* Kenji
Shingu Keny Bob
Shoda Rose
Shoda Sei Dan
Shoji Helen
Soraoka Genzo
Sugimachi Mieko
Sumita Jiro
Suzuki Henry K.
Suzuki Roy
Tagashira Mary
Tajima Calvin
Tajima* Yuri Ikeda
Takagi Kenji
Takahashi Thelma M.
Takei Esther
Terazawa Chiye
Tokeshi Ruth
Tokeshi Tomiko
Tokushhige* Tomi Tokeshi
Totsubo* Jack
Totsubo Taka
Tsuchiyama Chieko
Tsuchiyama Ichiya
Tsuneishi Paul Hiroshi
Tsuruda Itsuko Dorothy
Uchida* William
Ueda Kikue
Umemoto Nellie C.
Utsunomiya* Fusae Hamane
Washizaki* Yoshito
Watanabe Mary
Watanabe Yuriko
Yabuta Tomiyo
Yamamoto Gilbert
Yamamoto* Kenneth Shaw
Yamamoto William S.
Yamane Hiroye
Yamane Tad
Yamaoka Fusako
Yamaoka Michiko
Yamaoka Midori
Yamashita Hideo
Yasuzaki Ruthe Miyako
Yoshihashi Fumiko
Yoshihashi* Tokuji
Yoshimoto Francis